Na co se ptáte

mikrobiom

Mikrobiom a imunita

+ Co je to Mikrobiom?
icon

Pojmem „mikrobiom“ označujeme soubor všech mikroorganismů, osidlujících určité prostředí. Nejčastěji si pod pojmem mikrobiom představíme střevní mikrobiom, ale v lidském těle je 18 specifických míst, kde se mikrobiom vyskytuje, na kůži, v ústech, v urogenitálním traktu, apod.

Jedná se o soubor zdraví prospěšných ale i patogenních mikrobů. V případě zdravého mikrobiomu jsou tyto mikroorganismy s hostitelem v rovnováze a prospívají ke správnému fungování imunitního systému, v případě nerovnováhy (dysbiózy) naopak naše zdraví oslabují až ohrožují.

+ Jak mikrobiom ovlivňuje náš zdravotní stav?
icon

Až 70% imunitních buněk sídlí ve střevě, které je tak považováno doslova za centrum imunity.

Zdravý mikrobiom je pro svého nositele velice prospěšný. Chrání ho před infekcemi, napomáhá mnohým metabolickým procesům v těle, pomáhá modulovat imunitní systém. Ovlivňuje naši psychiku, je zodpovědný za zdraví ledvin, jater nebo kardiovaskulárního systému.

Dysbióza naopak ​​vede k vývoji zánětlivých, autoimunitních i nádorových chorob.

+ Která onemocnění jsou spojována s poškozeným mikrobiomem?
icon

S poškozeným mikrobiomem jsou asociována nejrůznější onemocnění zažívacího traktu včetně některých nádorových onemocnění, Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy, skupiny onemocnění, které souhrnně označujeme jako IBD, tedy idiopatické střevní záněty, ale také metabolický syndrom a diabetes 2. typu, onemocnění srdce a cév, např. ateroskleróza (kornatění tepen), onemocnění kůže včetně např. akne. Dále byly prokázány souvislosti s některými psychiatrickými diagnózami, např. s poruchami příjmu potravy, dysbióza může stát i za rozvojem nejrůznějších alergií. Dysbióza je také jednou z častých příčin onkologických onemocnění.

analyza

Jak to bude probíhat

+ Objednávka uložení mikrobiomu
icon

Uložení je možné zakoupit zde na stránkách pouze v setu s analýzou mikrobiomu. Cílem analýzy je ověřit, zda mikrobiom nevykazuje patologické změny, které by znemožňovaly jeho pozdější použití i u pacientů s oslabenou imunitou. Takto je nutné vyšetřit každou konkrétní dávku stolice, kterou chceme uchovat.

+ Proč je potřeba vyplnit zdravotní dotazník?
icon

Současně s odesláním vzorku stolice vám požádáme o zodpovězení několika otázek souvisejících s vaším zdravím. Cílem je odhalit skutečnosti, které by dopředu vylučovaly využití vašeho mikrobiomu pro budoucí autotransplantaci. Cílem je ušetřit vám peníze vynaložené na analýzu mikrobiomu, která by následně potvrdila, že mikrobiom není v kondici, která by umožňovala jeho terapeutické použití.

Zdravotní dotazník najdete na webu ve svém zákaznickém účtu.

+ Jak probíhá odběr mikrobiomu?
icon

Pokud mluvíme o střevním mikrobiomu, není to nic jiného než vaše stolice. Samotný odběr probíhá v pohodlí domova do odběrových setů, které vám zašleme po dokončení objednávky.

Odběrový set obsahuje reagencium, které zajistí anaerobní prostředí. Anaerobní prostředí je velmi důležité pro stabilitu mikrobiomu. Střevní bakterie jsou zvyklé žít bez přítomnosti kyslíku a volný přístup kyslíku je nenávratně poškozuje.

Společně s odběrovým setem od nás dostanete prebiotika, což jsou látky, podporují růst a aktivitu přátelských střevních bakterií. Obecně doporučujeme suplementaci po dobu minimálně  14 dnů, ideálně jednoho měsíce.

Součástí dodávky odběrového setu je přepravní štítek pro zpětné odeslání zásilky.

+ Je potřeba před odběrem dodržovat nějaký režim?
icon

Vhodná je suplementace prebiotiky, což jsou látky, podporují růst a aktivitu přátelských střevních bakterií. Prebiotika vám pošleme v zásilce společně s odběrovým setem. Obecně doporučujeme suplementaci po dobu minimálně 14-ti dnů, ideálně měsíc.

Dále je žádoucí dodržovat zásady zdravého životního stylu, zdravě jíst, dbát na kvalitní spánek a přiměřený pohyb. Dále platí tyto zásady:

 • týden před odběrem mikrobiomu nedoporučujeme účast na náročných společenských akcích, popřípadě v situacích, kdy proběhla výrazná změna životního stylu (změna stravy, pobyt na dovolené mimo ČR),
 • minimálně 2 dny před odběrem je nutné úplně vyloučit konzumaci alkoholických nápojů,
 • mikrobiom neodebírejte v průběhu jakéhokoliv akutního onemocnění,
 • odběr mikrobiomu není vhodný, pokud jste se v předchozích 3 měsících léčili antibiotiky
+ Jak vám pošlu vzorek stolice?
icon

Využíváme smluvního dopravce, jeho kurýr si zásilku vyzvedne přímo u vás doma. Se zásilkou s odběrovým setem vám pošleme vše, co k zaslání zpětné zásilky potřebujete.

 • chladící polštářky, které udrží vhodnou teplotu po celou dobu transportu
 • speciální termoizolační obal, polystyrenový box
 • vnější transportní krabici
 • samolepku s přepravním štítkem, kterou nalepíte na krabici

Kurýra si objednáte přesně na den, který vám vyhovuje.

V Brně nám můžete vzorek stolice předat osobně, přesnou adresu sběrných míst najdete v záložce kontakty.

+ Analýza mikrobiomu
icon

Provádíme pokročilou molekulární-biologickou analýzu, která zhodnotí celkový stav mikrobiomu. Nutné je zejména stanovit přesný množství eventuálně přítomných patogenních bakteriálních kmenů a poměr vůči zdraví prospěšným bakteriím. Ačkoli imunita zdravého člověka si s určitým množstvím patogenních bakteriálních kmenů poradí, v případě jedince s oslabenou imunitou mohou představovat vážný problém. Výsledkem analýzy je komplexní mikrobiomový report.

+ Co když mi analýza nevyjde dobře?
icon

Stav mikrobiomu je velmi individuální a v čase proměnlivý. Pokud bude odchylka od limitních hodnot malá, lze mikrobiom bez obav uložit. Pokud je stav mikrobiomu vyloženě netypický, nezdravý, doporučíme dle výsledků mikrobiomového reportu suplementaci vhodnými probiotiky a prebiotiky. V takovém případě doporučujeme další pokus provést až po 3 měsících suplementace.

V případě zájmu z vaší strany lze objednat konzultaci ke spolupracujícím výživovým poradcům. Spolupracujeme pouze s vybranými klinickými výživovými specialisty, jejich kvalitu máme ověřenou.

+ Uchování mikrobiomu
icon

Dávku stolice určenou pro uložení nejprve ošetříme kryoprotektivním médiem.

Úkolem kryoprotektivní média je zabránit poškození struktury bakteriálních buněk mrazem a jejich stabilizaci pro dlouhodobé uložení. Skladování mikrobiomu pak probíhá v mrazících boxech při teplotě -80° C.

Tento způsob uskladnění je dostačující pro zachování kvality po desítky let. Máme otevřeno, že úbytek bakterií po jednom roce uskladnění je pouhé 1% z původního množství, další rok již další úbytek nebyl zjištěn.

+ Jak se mikrobiální transplantát aplikuje?
icon

Samotná aplikace transplantátu je jednoduchá. V tuto chvíli se využívá klasická fekální transplantace, nejčastěji formou klyzmatu, případně nasojejunální sondou. Tento výkon provádí naše smluvní specializovaná pracoviště. V budoucnu bychom pacientům rádi usnadnili celý proces aplikace mirkobiomového transplantátu. Aktuálně pracujeme na vývoji převedení transplantátu do pevné lékové formy. Ve vývoji jsou rektální čípky a kapsle s enterosolventní ochranou, podávané perorálně. Obě tyto aplikační formy umožňují zcela bezpečnou aplikaci v pohodlí domova.

aplikace

Pro koho je vhodné

+ Proč nestačí probiotika z lékárny?
icon

Probiotika z lékárny jsou vhodným doplňkem působícím podpůrně při méně závažných poškozeních střevní mikrobioty např. při krátkodobé léčbě antibiotiky. Nicméně na závažné stavy poškozené mikrobioty často nestačí. Typickým případem jsou situace, kdy člověk prodělává několikatýdenní nebo několikaměsíční antibiotickou léčbu, která je pro mikrobiom destruktivní. V takovém případě už běžná, cílené nebo individualizovaná probiotika nemohou mikrobiom vrátit do původní rovnováhy. Transplantace vlastního zdravého mikrobiomu uschovaného v mikrobiomové bance však vytváří podmínky pro opětovné pomnožení původní mikrobioty.

+ Proč je vlastní mikrobiom nejlepší?
icon

Aplikace vlastního, zdravého mikrobiomu je nejefektivnější a nejbezpečnější způsob, jak docílit co nejrychlejší obnovy poškozeného mikrobiomu. Váš uchovaný zdravý mikrobiom obsahuje bakterie, na které je vaše tělo přizpůsobené. Naopak mikrobiom cizího dárce není vašemu tělu vlastní. Efekt transplantace je už na začátku v porovnání s transplantací vlastního mikrobiomu horší a navíc dlouhodobá kolonizace střeva alogenním (cizím mikrobiomem) je problematická.

+ O této metodě jsem ještě neslyšel. Jak moc je používaná?
icon

Již nyní aplikace živého mikrobiomu od zdravých dárců zachraňuje životy při léčbě střevního zánětu způsobeného bakterií Clostridium Difficile. Rozšíření tohoto léčebného postupu na ostatní diagnózy zatím brání v zásadě dvě věci. Složení mikrobiomu je dáno geneticky a je u každého člověka stejně unikátní jako otisk prstu. Protože tato oblast je zatím poměrně neprobádaná, omezuje se aplikace mikrobiomu od dárce pouze na život ohrožující stavy. Druhý důvodem je tendence původního mikrobiomu postupně vytlačit mikrobiom dárce, což se děje na podkladě genetiky nebo autoimunních procesů. Jakákoliv aplikace cizího mikrobiomu by musela být dlouhodobá, ne-li trvalá. V případě aplikace vlastního mikrobiomu obě tyto překážky odpadají.

Aplikace vlastního mikrobiomu je nejefektivnější a nejbezpečnější forma obnovy poškozené mikrobioty.

+ Pro zdravé jedince jako prevence
icon

Primárně pro zdravé jedince, kteří věří v pokrok v medicíně a chtějí si uložit svůj střevní mikrobiom pro jeho využití v budoucnu.

Tuto možnost volí jako přípravu pro případ, kdyby se jejich zdravotní stav zhoršil v důsledku jakékoliv prodělané nemoci s následkem výrazného poškození střevního mikrobiomu. Autonomní transplantace vlastního mikrobiomového transplantátu je zkratkou k rychlejší regeneraci mikrobiomu a celkovému zlepšení imunity. Ta následně pomůže v boji s nemocí a pomůže k rychlejšímu uzdravení.

+ Pro zdravé jedince s rodinnou anamnézou
icon

Narušená mikrobiota a s ní spojená oslabená imunita mohou vést k rozvoji mnohých chronických onemocnění. Pravděpodobnost značně vzroste, pokud se v rodině vyskytuje anamnéza autoimunních onemocnění, nespecifických střevních zánětů, Crohnovy nemoci, ale i alergií, atopických dermatitid i stále častěji se vyskytujících potravinových intolerancí.

Poškozený mikrobiom může být spouštěčem diabetu 2.typu, nádorových onemocnění, ale i psychických potíží jako jsou úzkosti nebo deprese. Při predispozici k těmto onemocněním může být jejich spouštěčem intenzivnější antibiotická terapie, která “rozhodí” mikrobiální rovnováhu těla a tím i regulaci imunitního systému. Pak už je jen krůček k propuknutí nemoci.

To je výčet onemocnění u kterých je souvislost popsána dle současných poznatků medicíny. Zároveň je nutné si připomenout, že ve výzkumu významu mikrobiomu pro lidské zdraví jsme stále na začátku. Mnohé další souvislosti budou teprve objeveny.

+ Pro preventivní uchování mikrobiomu dítěte
icon

Tuto variantu doporučujeme zvláště v rodinách, kde se vyskytuje anamnéza na nespecifické chronické střevní záněty nebo autoimunitní onemocnění.

Zde je zcela na místě preventivně, ještě před propuknutím nemoci, odebrat a uchovat zdravý mikrobiom dítěte. Není výjimkou, že k propuknutí nemoci dojde právě po narušení střevní mikrobioty například opakovanou antibiotickou léčbou. Rychlá obnova poškozené mikrobioty pak může chronické onemocnění potlačit až do jeho latentní fáze. Aplikace vlastního zdravého mikrobiomu je nejefektivnější a nejbezpečnější způsob, jak poškozenou mikrobiotu obnovit.

Mikrobiom dítěte však doporučujeme uložit všem zodpovědným rodičům, kterým záleží na zdraví dítěte.

objednavka

Objednávka a platba

+ Proč nelze zakoupit uchování mikrobiomu samostatně? Již dříve jsem u vás absolvoval analýzu mikrobiomu, vyšla mi dobře.
icon

Musíme si být jisti, že mikrobiom který uskladňujeme je v pořádku. Proto potřebujeme odebrat stolici k analýze přímo ze vzorku, který následně zpracujeme pro uložení. Stav mikrobiomu je totiž velmi proměnlivý v závislosti na aktuálním zdravotním stavu jedince. I v případě, že se cítíte zdravý, je možné že mikrobiom obsahuje nižší množství nebezpečných patogenů. S těmi si nyní, jako zdravý jedinec poradíte, ale pro nemocného člověka s oslabenou imunitou může takový mikrobiom představovat velký problém.

+ Jak vám pošlu vzorek stolice?
icon

Pro zpětné zásilky využíváme smluvního dopravce. Jejich kurýr si zásilku vyzvedne na vámi udané adrese. Se zásilkou s odběrovým setem vám pošleme vše, co k zaslání zpětné zásilky potřebujete.

 • chladící bloky, které zajistí správnou teplotu po celou dobu transportu
 • polystyrenový box
 • vnější transportní krabici

Kurýra si objednáte přesně na den, který vám vyhovuje.

V Brně nám můžete vzorek stolice předat osobně, přesnou adresu najdete v záložce kontakty.

+ Můžu u vás platit jinak, než platební kartou?
icon

Platbu platební kartou preferujeme, pokud takovou možnost nemáte, umožníme i on-line platbu. V takovém případě vám v e-mailu s potvrzením objednávky pošleme platební údaje.

+ Nejste si jisti? Potřebujete se na něco zeptat?
icon

Jsme vám k dispozici, můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem. Vše rádi vysvětlíme, můžete nám napsat nebo i zavolat.

Kontaktujte nás

Potřebujete poradit?

Contact Form CZ
Zavolejte nám
+420 722 357 933

(Po – Pá 8-17 hod.)

Pošlete nám e-mail

Využijte náš CHAT