Sleva!

Sekvenační analýza střevního mikrobiomu

Zaváděcí cena

6 900 

Analýza střevního mikrobiomu prováděná sekvenační metodou. Zjistíte poměrné zastoupení nejdůležitějších bakteriálních kmenů, informace o jejich rovnováze a porovnání s optimálními hladinami. Výsledkem je přehledný mikrobiom report

Katalogové číslo: 0001 Kategorie:

Popis

Velmi podrobná analýza vhodná pro jedince, kteří chtějí řešit svůj mikrobiom detailněji. Věří, že ovlivněním jeho složení lze zmírnit chronické zdravotní obtíže, dosáhnout větší výkonnosti a psychické odolnosti. Jsou otevřeni ke změně stravovacích návyků a celkově životního stylu a chtějí žít kvalitnější život.

Sekvenační analýza Vám dodá ucelený a podrobný přehled o bakteriální složení Vašeho mikrobiomu. Znázorňuje procentuální zastoupení jednotlivých tříd, řádů, čeledí a rodů střevních bakterií. Mikrobiom je totiž tvořen velkým počtem bakteriálních zástupců, kdy každý z nich může plnit jinou důležitou funkci.

Abyste se v tom neztratili shrneme výsledky analýzy do mikrobiom reportu, ve kterém Váš mikrobiom zhodnotíme dle tří základních charakteristik:

  • druhové rozmanitosti mikrobiomu
  • vyváženosti bakteriálních kmenů Firmicutes ku Bacteroidetes (nově též Bacteroidota)
  • stanoveného enterotypu mikrobiomu

 

Druhovou rozmanitost vyjadřujeme tzv. Shannonovým indexem. Obecně platí, že čím vyšší hodnotu index má, tím zdravější je mikrobiom i celý hostitelský organismus.

Vyváženost pak reprezentuje poměr mezi důležitými bakteriálními kmeny Firmicutes a Bacteroidetes (nově též Bacteroidota). Jejich počet by měl být přibližně vyrovnaný s mírnou dominancí kmene Firmicutes. Dlouhodobé výrazné vychýlení rovnováhy, tedy dysbióza, může vést k poruchám zdravotního stavu.

Velmi vysoká hodnota, značící vysoké procento Firmicutes, může poukazovat na predispozici k obezitě. Naopak příliš nízká hodnota, odkazující na zvýšené zastoupení kmene Bacteroidetes, je spojována se zánětlivým onemocněním střev.

Enterotyp vypovídá o našich dlouhodobých stravovacích návycích. Rozlišujeme 3 základní enterotypy, které jsou charakteristické dominancí určitých bakteriálních skupin oproti ostatním.

  • enterotyp 1 s dominancí Bacteroides, je častý při zvýšeném příjmu živočišných bílkovin a tuků,
  • enterotyp 2 s dominancí rodu Prevotella, je podpořen vysokým příjmem vlákniny,
  • enterotyp 3 se zástupci rodu Ruminococcus z kmene Firmicutes pak dominují při málo pestré stravě.

 
Enterotyp není neměnný. Úpravou jídelníčku a životního stylu je možné jej změnit, což by mělo být cílem našeho úsilí.

Dostupnost a dodací podmínky: Po uhrazení objednávky obdržíte odběrový set. Výsledek analýzy včetně reportu do 4-8 týdnů po obdržení vzorku laboratoří.