Sleva!

ULOŽENÍ střevního mikrobiomu + KOMPLET analýza pro uložení

Zaváděcí cena

17 900 

ULOŽENÍ mikrobiomu ve zmrazeném stavu na 1 ROK. 

Možnost opakovaného prodloužení úložní doby (za  1.500Kč / rok)

Obsahuje KOMPLET analýzu mikrobiomu pro uložení, která zahrnuje:

SEKVENAČNÍ analýzu střevního mikrobiomu – velmi podrobná analýza popisující kompletní bakteriální složení. Tato analýza je vhodná pro všechny, kteří chtějí řešit svůj mikrobiom podrobněji. 

TEST na STŘEVNÍ PATOGENY – k ověření bezpečnosti použití mikrobiomu v budoucnu

Katalogové číslo: 0004 Kategorie:

Popis

ULOŽENÍ  střevního mikrobiomu na 1 ROK s možností opakovaného prodloužení. 

Cena uložení za navazující období je 1.500 Kč / ROK. 

Na konec úložní doby vás v dostatečném předstihu upozorníme.

Před samotným uložením mikrobiom pečlivě testujeme.  

Separátně provádíme tyto 2 analýzy:

 • SEKVENAČNÍ analýzu střevního mikrobiomu – ucelený a podrobný přehled o bakteriální složení vašeho mikrobiomu. Znázorňuje procentuální zastoupení jednotlivých tříd, řádů, čeledí a rodů střevních bakterií.
 • TEST na STŘEVNÍ PATOGENY  – ověřujeme, zda mikrobiom neobsahuje vybrané střevní patogeny, které by znemožnili jeho využití v budoucnu

V tomto KOMPLET balíčku nahrazujeme základní PCR analýzu zastoupení bakteriálních skupin velmi podrobnou SEKVENAČNÍ analýzou mirkobiomu.

SEKVENAČNÍ ANALÝZA 

Sekvenační analýza je vhodná pro jedince, kteří chtějí řešit svůj mikrobiom detailněji. Věří, že ovlivněním jeho složení lze zmírnit chronické zdravotní obtíže, dosáhnout větší výkonnosti a psychické odolnosti. Jsou otevřeni ke změně stravovacích návyků a celkově životního stylu a chtějí žít kvalitnější život.

Abyste se v tom neztratili shrneme výsledky analýzy do mikrobiom reportu, ve kterém Váš mikrobiom zhodnotíme dle tří základních charakteristik:

 • druhové rozmanitosti mikrobiomu
 • vyváženosti bakteriálních kmenů Firmicutes ku Bacteroidetes (nově též Bacteroidota)
 • stanoveného enterotypu mikrobiomu

Druhovou rozmanitost vyjadřujeme tzv. Shannonovým indexem. Obecně platí, že čím vyšší hodnotu index má, tím zdravější je mikrobiom i celý hostitelský organismus.

Vyváženost pak reprezentuje poměr mezi důležitými bakteriálními kmeny Firmicutes a Bacteroidetes (nově též Bacteroidota). Jejich počet by měl být přibližně vyrovnaný s mírnou dominancí kmene Firmicutes. Dlouhodobé výrazné vychýlení rovnováhy, tedy dysbióza, může vést k poruchám zdravotního stavu.

Velmi vysoká hodnota, značící vysoké procento Firmicutes, může poukazovat na predispozici k obezitě. Naopak příliš nízká hodnota, odkazující na zvýšené zastoupení kmene Bacteroidetes, je spojována se zánětlivým onemocněním střev.

Enterotyp vypovídá o našich dlouhodobých stravovacích návycích. Rozlišujeme 3 základní enterotypy, které jsou charakteristické dominancí určitých bakteriálních skupin oproti ostatním.

 • enterotyp 1 s dominancí Bacteroides, je častý při zvýšeném příjmu živočišných bílkovin a tuků,
 • enterotyp 2 s dominancí rodu Prevotella, je podpořen vysokým příjmem vlákniny,
 • enterotyp 3 se zástupci rodu Ruminococcus z kmene Firmicutes pak dominují při málo pestré stravě.

Enterotyp není neměnný. Úpravou jídelníčku a životního stylu je možné jej změnit, což by mělo být cílem našeho úsilí.

 

TEST na STŘEVNÍ PATOGENY

Test na střevní patogeny je nezbytný pro ověření bezpečnosti mikrobiomu v budoucnu. Vyšetření je prováděná molekulárně biologickou metodou (PRC) s dostatečnou citlivostí.

Zjišťujeme přítomnost těchto střevních patogenů:

 • Clostridium difficile (GDH+toxiny A,B)
 • Shiga toxiny produk.E.coli, Enteroaggre.E.coli(EPEC), enteroxigenna E.coli(ETEC), E.coli 0157
 • Rotavirus, adenovirus (F a G), norovirus, astrovirus, sapovirus
 • Střevní bakteriální patogeny: Aeromonas spp., Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Salmonella, Shigella, detekce Shiga toxinu, Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis,
 • Paraziti: Cryptosporidium spp., Entamoeba histolytica, Giardia lamblia
Proč jsou tyto analýzy nutné?

I přesto, že se cítíte zcela zdrávi, je možné že Váš mikrobiom obsahuje patogenní a potenciálně nebezpečné bakterie, viry nebo parazity. Cítíte se zdraví, protože Váš imunitní systém ještě zvládá si s nimi poradit. Aplikace takového mikrobiomu v kombinaci s výrazně oslabeným imunitním systémem by ale mohla způsobit vážné komplikace, kterým lze pečlivým protestováním předejít.

Dostupnost a dodací podmínky: 

Po uhrazení objednávky obdržíte na adresu uvedenou v objednávce odběrový set a prebiotika ke 14 ti denní suplementaci. Výsledek analýzy včetně reportu do 4-8 týdnů po obdržení vzorku laboratoří. 

Další informace

Doba uložení

1 rok, 2 roky, 3 roky